Hoe houden we, ook op langere termijn, de alom geroemde Nederlandse Zorg betaalbaar en hoe verzekeren we ons van voldoende gekwalificeerde zowel professionele als vrijwillige arbeidskrachten.

Achtergrond
Medio 2010 is een aantal gepassioneerde hbo'ers en academici met verschillende achtergronden gestart met Aediz. Het is een initiatief om kennis en ervaring uit de industrie en internationale zakelijke dienstverlening in dienst te stellen van de Nederlandse Zorgbranche. Wij zijn in deze sector actief met opdrachten, studies, stages en vrijwilligerswerk.

Doel/visie
Aediz stelt zich tot doel transitieprocessen in de zorg te initiƫren, te ondersteunen en te versnellen. In een veranderende wereld lost Aediz problemen op door het leggen van onverwachte verbanden en het maken van nieuwe combinaties.

Aediz neemt afstand van bestaande belangen en conventies en kiest voor een integrale aanpak met een focus op vernieuwen, verbinden en 'passion for people.'

Onze projectvoorstellen zijn enerzijds gebaseerd op kennis en ervaring uit het (internationale) bedrijfsleven en anderzijds ontwikkeld vanuit inzichten opgedaan met de TU/e, Provincie Brabant, Brainport Development en partners uit het zorgveld.

Aediz:

  • Ondersteunt strategieontwikkeling voor de zorgvernieuwing;

  • Levert professionals voor zorggerelateerde automatiseringsvraagstukken;

  • Maakt en realiseert quick-scans en haalbaarheidsstudies;

  • Levert interim- en projectmanagement;

  • Initieert, integreert, innoveert, verbindt, realiseert en communiceert;

  • Helpt bij de jobcrafting van medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers.

Vanuit het besef dat iedere bedreiging ook nieuwe kansen biedt, heeft Aediz in samenwerking met haar partners het concept Duurzame Ouderen Zorg (DOZ) ontwikkeld.

Sleutelbegrippen hierbij zijn: Prevention, Inclusion en Empowerment.